Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation

Konkurrenceevnen kan styrkes drastisk

Mulighederne for øget konkurrenceevne ligger i de usikre faktorer - og at se dem tidligt.

Lichtenberg Princippet er et management værktøj, der håndterer usikkerhedsfaktorer på videnskabelig basis. 

 • Vi fokuserer på de usikre faktorer i detaljer.
 • Intelligens og intuition anvendes på en kontrolleret måde.
 • Ekspertvurderinger gennemføres træfsikkert efter en videnskabelig baseret procedure.
 • Et konsekvent top-down princip sikrer, at vi arbejder med de afgørende faktorer.

Budgetoverskridelser og forsinkelser elimineres

Lichtenberg Princippet er et basalt værktøj i projektøkonomi:

 • Integrerer omkostningskalkuler med risikoanalyse og budgetkontrol.
 • Supplerer omkostningskalkuler med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
 • Tidsplaner suppleres tilsvarende med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
 • Disse resultater er grundigt dokumenteret.

Strategiske analyser med større nøjagtighed og realisme

Lichtenberg Princippet udnytter intelligens og intuition som strategisk ledelsesværktøj.

 • Intelligens og intuition bruges på en kontrolleret måde.
 • En høj effektivitet sikres gennem en konsekvent fokus på de afgørende forhold.


Denne måneds case

Successiv Princippet dokumenterede den positive effekt af innovativ planlægning inden tilbud

Efter et jordskælv i Nordafrika deltog et dansk entreprenørfirma i en international konkurrence om genopbygning. Denne del af genopbygningsprogrammet bestod i at levere 1000 enfamiliehuse klar til indflytning inden vinteren, hvilket var en ekstrem kort tidsfrist, med store dagbøder for overskridelser. Firmaet planlagde denne hasteopgave meget innovativt og kunne ved hjælp af Successiv Princippet sikre sig, at den stramme tidsfrist på denne måde kunne overholdes. Firmaet vandt opgaven og overholdt tidsfristen - i øvrigt som det eneste firma i hele genhusningsprogrammet.

Læs hele casen

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Strandvejen 203
DK-2900 Hellerup
Denmark
 • Tlf
 • +45 3940 1171
 • Mail
 • steen (a> lichtenberg.org


Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation
Lichtenberg Princippet styrker med intuition konkurrenceevnen, eliminerer budgetoverskridelser & forsinkelser og øger strategianalysers nøjagtighed.