Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation

Konkurrenceevnen kan styrkes drastisk

Mulighederne for øget konkurrenceevne ligger i de usikre faktorer - i at identificere dem, rang ordne dem efter deres betydning og derpå udnytte dem tidligt til optimering og risikosikring.

Lichtenberg Princippet er et management værktøj, der håndterer usikkerhedsfaktorer på videnskabelig basis. 

  • Vi fokuserer på de usikre faktorer i detaljer.
  • Intelligens og intuition anvendes på en kontrolleret måde.
  • Ekspertvurderinger gennemføres træfsikkert efter en videnskabelig baseret procedure.
  • Et konsekvent top-down princip sikrer, at vi arbejder med de afgørende faktorer.

Budgetoverskridelser og forsinkelser elimineres

Lichtenberg Princippet er et basalt værktøj i projektøkonomi:

  • Integrerer omkostningskalkuler med risikoanalyse og budgetkontrol.
  • Supplerer omkostningskalkuler med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
  • Tidsplaner suppleres tilsvarende med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
  • Disse resultater er grundigt dokumenteret.

Strategiske analyser med større nøjagtighed og realisme

Lichtenberg Princippet udnytter intelligens og intuition som strategisk ledelsesværktøj.

  • Intelligens og intuition bruges på en kontrolleret måde.
  • En høj effektivitet sikres gennem en konsekvent fokus på de afgørende forhold.


Nyheder

Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †


Mindeord for Professor Steen Lichtenberg

Ingeniørening.dk/navne/steen-lichtenberg-225422

Dansk Projekt Ledelsedanskprojektledelse.dk/community/mindeord-steen-lichtenberg/

Futura (engelsk)futuraone.com/2019/04/02/in-memory-of-professor-steen-lichtenberg/

Læs hele casen

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation
Lichtenberg Princippet styrker med intuition konkurrenceevnen, eliminerer budgetoverskridelser & forsinkelser og øger strategianalysers nøjagtighed.