Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation

Konkurrenceevnen kan styrkes drastisk

Mulighederne for øget konkurrenceevne ligger i de usikre faktorer - og at se dem tidligt.

Lichtenberg Princippet er et management værktøj, der håndterer usikkerhedsfaktorer på videnskabelig basis. 

 • Vi fokuserer på de usikre faktorer i detaljer.
 • Intelligens og intuition anvendes på en kontrolleret måde.
 • Ekspertvurderinger gennemføres træfsikkert efter en videnskabelig baseret procedure.
 • Et konsekvent top-down princip sikrer, at vi arbejder med de afgørende faktorer.

Budgetoverskridelser og forsinkelser elimineres

Lichtenberg Princippet er et basalt værktøj i projektøkonomi:

 • Integrerer omkostningskalkuler med risikoanalyse og budgetkontrol.
 • Supplerer omkostningskalkuler med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
 • Tidsplaner suppleres tilsvarende med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
 • Disse resultater er grundigt dokumenteret.

Strategiske analyser med større nøjagtighed og realisme

Lichtenberg Princippet udnytter intelligens og intuition som strategisk ledelsesværktøj.

 • Intelligens og intuition bruges på en kontrolleret måde.
 • En høj effektivitet sikres gennem en konsekvent fokus på de afgørende forhold.


Denne måneds case

Virksomheden fandt det kommende vinder-produkt blandt de mange udviklingsopgaver

En international virksomhed havde alt for mange projekter i udviklingsafdelingens pipeline.

I en gruppesession vurderedes de enkelte projekters økonomiske potentiale i forhold til det forventede behov af de knappe udviklingsressourcer. Et projekt langt nede på prioritetslisten viste sig som en potentiel vinder. Det fik derfor høj prioritet og blev senere til virksomhedens hidtil største kommercielle succes.

Læs hele casen

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Strandvejen 203
DK-2900 Hellerup
Denmark
 • Tlf
 • +45 3940 1171
 • Mail
 • steen (a> lichtenberg.org


Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation
Lichtenberg Princippet styrker med intuition konkurrenceevnen, eliminerer budgetoverskridelser & forsinkelser og øger strategianalysers nøjagtighed.