Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation

Konkurrenceevnen kan styrkes drastisk

Mulighederne for øget konkurrenceevne ligger i de usikre faktorer - og at se dem tidligt.

Lichtenberg Princippet er et management værktøj, der håndterer usikkerhedsfaktorer på videnskabelig basis. 

 • Vi fokuserer på de usikre faktorer i detaljer.
 • Intelligens og intuition anvendes på en kontrolleret måde.
 • Ekspertvurderinger gennemføres træfsikkert efter en videnskabelig baseret procedure.
 • Et konsekvent top-down princip sikrer, at vi arbejder med de afgørende faktorer.

Budgetoverskridelser og forsinkelser elimineres

Lichtenberg Princippet er et basalt værktøj i projektøkonomi:

 • Integrerer omkostningskalkuler med risikoanalyse og budgetkontrol.
 • Supplerer omkostningskalkuler med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
 • Tidsplaner suppleres tilsvarende med korrekt tillæg for det uforudsigelige.
 • Disse resultater er grundigt dokumenteret.

Strategiske analyser med større nøjagtighed og realisme

Lichtenberg Princippet udnytter intelligens og intuition som strategisk ledelsesværktøj.

 • Intelligens og intuition bruges på en kontrolleret måde.
 • En høj effektivitet sikres gennem en konsekvent fokus på de afgørende forhold.


Denne måneds case

Nye principper bidrog til at vinde en stor ordre

Det svenske skibsværft Kockums i Malmø deltog i 1980´erne i en international konkurrence om en serie Ubåde til Australien. Virksomheden anvendte på et tidligt tidspunkt Successiv Princippet, som allerede havde været anvendt med succes.

Sveriges image og Kockums kompetence blev tidligt identificeret som den største risiko. Kockums var derfor først til at etablere sig i Australien med eget kontor og personale. På tilsvarende måde kunne man som den første vælge den bedste lokale partner på topti listen. Igen var firmaet først ude og kunne træffe aftale med den mest relevante lokale partner. Ved at fortsætte på den måde sikrede de sig proaktivt en kraftig konkurrenceevne.

Til trods for at Kockums blev anset for en outsider uden nogen reel vinderchance, vandt de ordren takket være de nye principper. Herefter blev projektet gennemført med succes.

Læs hele casen

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Strandvejen 203
DK-2900 Hellerup
Denmark
 • Tlf
 • +45 3940 1171
 • Mail
 • steen (a> lichtenberg.org


Ledelsesværktøj & projektøkonomi: en ny generation
Lichtenberg Princippet styrker med intuition konkurrenceevnen, eliminerer budgetoverskridelser & forsinkelser og øger strategianalysers nøjagtighed.