Mange anvendelsesmuligheder

Nogle anvendelsesområder

Analyseprincippet anvendes som beslutningsstøtte til enhver form for kvantitative beregninger eller kalkuler, hvor inputtet er usikkert, og hvor man som ansvarlig har brug for at kende resultatets middelværdi og usikkerhed med den størst mulige pålidelighed. Princippet har ikke mindst vist sig anvendeligt i de meget tidlige projektfaser, idéfasen, bevillingsfasen og tilsvarende, men også i tilbuds- og kontraktforhandlingssituationer. Desuden anvendes det i sene projektfaser til at eliminere eller reducere forsinkelser.

Det anvendes tillige til at styrke teambuilding, kommunikation og konsensus mellem forskellige involverede parter, samt til at løse overbelastningsproblemer.

En række praktiske procedurer er udviklet til henholdsvis omkostningsberegninger, tidsberegninger, nutidsværdiberegninger, mv. Princippet har været anvendt på næsten alle private og offentlige samfundsområder. Det er især relevant før der skal træffes større beslutninger, f.eks. om bevillinger og igangsætning af programmer eller større projekter, valg mellem forskellige alternative forslag, bindende tilbud, konsekvensberegninger af nye strategier, budgetrevisioner og budgetopfølgning, mm.

Typiske anvendelseseksempler

Der arbejdes dels på ad hoc basis og dels med implementering af relevante procedurer i organisationen til løsning af følgende opgaver:

 • Bedre produktivitet og kunkurrenceevne
 • Kommerciel risikoanalyse, risikostyring eller risikoledelse 
 • Kvalitetssikring af større tilbudsoverslag, investeringsanalyser, rentabilitetsanalyser o.l. 
 • Sikring mod tabsgivende tilbud 
 • Alternative planer og projekter, sammenlignende vurderinger 
 • Analyse af sikkerheden for at overholde afgørende deadlines 
 • Optimering af tilbud om større eksportprojekter 
 • Pre analyse af afgørende aspekter i kontraktforhandlinger 
 • Generelle projektvurderinger (project audits) 
 • Benefit/cost analyser 
 • Indførelse af effektive rutiner for intern og ekstern håndtering af usikkerhed 
 • Samfundsøkonomiske analyser 
 • Kvantitative analyser af energi og miljøforhold, herunder miljøøkonomi 
 • Stabilisering af store projekter og programmer 
 • Gunstigste risikofordeling under kontraktforhandlinger 
 • Projektopstart og team building


Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Lichtenberg Princippet's mange anvendelsesområder
Med Lichtenberg Princippet opnås realistiske vurderinger af estimater, planer, rentabilitet mv. Desuden en betydelig støtte til optimering af planer.