Konkrete referencer

Indtil nu er der gennemført omkring 1000 professionelt gennemførte analyseopgaver. De dækker en længere årrække og de fleste offentlige og private områder. De omfatter alle størrelser af projekter fra almindelige middelstore op til mega-størrelsen.

Nogle karakteristiske af disse opgaver er resumeret i dette afsnit, jf. indholdsfortegnelsen i den engelske udgave af denne side. Da det ofte drejer sig om meget følsomme informationer, er de anonymiseret her. I konkrete situationer kan der normalt henvises til mere udførlige informationer i samråd med de pågældende virksomheder og nøglepersoner.


 

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Konkrete referencer om Lichtenberg Princippet
Der er i årenes løb gennemført op til 1000 professionelt gennemførte analyseopgaver af større og meget store projekter af næsten alle typer.