Litteratur

En praktisk håndbog og en artikel er tilgængelig på denne hjemmeside. Princippet er yderligere sammenfattet i flere artikler og i kongresrapporter.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Baneskellet 16
DK-2950 Vedbæk
Denmark
  • Tlf
  • +45 4586 1048
  • Mail
  • steen (a> lichtenberg.org


Litteratur vedr. Successiv (Lichtenberg) Metoden
En praktisk håndbog og en artikel er tilgængelig på denne hjemmeside. Princippet er yderligere sammenfattet i flere artikler og i kongresrapporter.