Yderligere information

Håndbog om Proaktiv styring af usikkerheder
Håndbog om Proaktiv styring af usikkerheder

I

Der er udgivet en håndbog om Successiv Princippet og dets anvendelse:
Steen Lichtenberg: Proactive management of uncertainty using the Successive Principle,
1. udg. 2000, 334 s. illustr. Bogen kan købes direkte hos forfatteren via denne hjemmeside (følg nedenstående link).

Se mere information om bogen HER

Håndbogen henvender sig til ledere og deres stab af planlæggere, økonomer og andre specialister samt ikke mindst til projektchefer, projektkoordinatorer og projektledere. Den præsenterer en opdateret og grundig gennemgang af Successiv Princippets praktiske procedurer. De er en videreudvikling af den mere primitive og ikke helt stabile forgænger, Successiv kalkulation, fra 1970’erne og 1980’erne, som har været en del udbredt. Bogens proceduregennemgang er suppleret med eksempler, øvelser samt fire praktiske fuldskala cases.


Projekt planlægning i en foranderlig verden - Steen Lichtenberg

II

Der eksisterer desuden en dansk lærebog hvori princippet er beskrevet:
Steen Lichtenberg: "Projektplanlægning i en foranderlig verden",
3.rev.udg.1990, Polyteknisk Forlag, DTU, 291 s. Udsolgt fra forlaget, kan søges antikvarisk.


III

Futura International OY er et Skandinavisk-Engelsk netværkssamarbejde mellem professionelle anvendere af Successiv Princippet. Futura gruppen afholder bl.a. bruger- og ekspertseminarer for anvendere. Et resumé af princippet (på Engelsk) vises på deres hjemmeside, www.futuraone.com.

IV

Successiv princippet indgår i et årligt "masterskursus" i projektledelse, PPL, på Chalmers Tekniska Högskole i Göteborg. I øvrigt tilbydes der på adhoc basis åbne efteruddannelseskurser på efteruddannelsesorganisationer i Skandinavien. Endelig indgår stoffet i en række specialkurser på de Skandinaviske Tekniske Universiteter og andre undervisningssteder.

V

"Børsen's Håndbog i økonomistyring" indeholder et afsnit om princippet anvendt i økonomistyring.

VI

Desuden eksisterer et betydeligt antal resuméer, artikler, kongresindlæg, ol., hovedsageligt på dansk og engelsk.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Yderligere information om Successiv Princippet
Yderligere information om litteratur om Successiv Princippet