En unik håndbog om proaktiv styring af usikkerhed

Håndbog om Proaktiv styring af usikkerheder
Håndbog om Proaktiv styring af usikkerheder

Håndbogens mange dokumenterede fordele omfatter:

  • En hidtil uopnået grad af pålidelighed af prognoser, budgetter, estimater, økonomiske analyser, tidsplaner, etc.
  • Information om det aktuelle forbedringspotentiale i prioritetsorden
  • Et betydeligt lift til kommunikation, konsensus og teamwork

Håndbogen fortæller hvordan man kan opnå disse fordele.
Et sæt praktiske procedurer beskrives i detaljer og er suppleret med eksempler samt fire full scale cases. Bogen samler internationale praktiske erfaringer fra to årtiers vidtspredte anvendelser. Det samlede sæt af procedurer betegnes som Successiv Princippet. 

En række internationale topledere har betegnet Successiv Princippet som en af de mest værdifulde nyskabelser i nyere tid indenfor ledelsesområdet. 

Bestil nu

Bogen bestilles direkte hos forfatteren via e-mail (steen@lichtenberg.org). Prisen i Danmark er 400 DKK. plus moms, hvis ikke modtagers momsnummer er oplyst. Hertil kommer 180 DKK for levering. Bogen leveres med faktura, der venligst bedes betalt med bank til bank overførsel til Danske Bank, reg. nr. 3409, konto 3171 091004. Ønsker du at returnere bogen, betales blot de 180 DKK for levering. Eventuelle klassesæt i kasser á 14 stk. til særpris. 

Bestilling udenfor Danmark: Se det tilsvarende afsnit på hjemmesidens engelske del.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Baneskellet 16
DK-2950 Vedbæk
Denmark
  • Tlf
  • +45 4586 1048
  • Mail
  • steen (a> lichtenberg.org


Praktisk håndbog om proaktiv styring af usikkerhed
Årtiers praktiske erfaring er sammenfattet i denne håndbog. Det gælder både teorien og praktiske procedurer og fuldskala cases.