Nye unikke muligheder

Successiv Princippet er et nyt og meget bredt ledelsesværktøj

Ved hjælp af Successiv Princippet kan du håndtere usikkerhed, uforudsete udgifter eller muligheder i projekter, budgetter og planer på en videnskabeligt baseret, kontrolleret og effektiv måde. Ved hjælp af en konsekvent top down-proceduren præciserer du i successive trin de mange usikre faktorer. På denne måde har det – foruden andre værdifulde fordele - dokumenteret en evne til stort set at eliminere ikke-planlagte budgetoverskridelser og forsinkelser. Denne unikke funktion er grundigt dokumenteret .

Successiv princippet er baseret på en integration af moderne statistisk teori og psykologi med velkendte procedurer indenfor projektledelse, projektøkonomi og management. Faktisk giver det den menneskelige intelligens og intuition en mere naturlig rolle som et supplement til den historiske viden. Princippet udnytter desuden forskning, som kompenserer for de mange alvorlige faldgruber, som hidtil har hindret nøjagtige og neutrale ekspertevalueringer.

Efter adskillig hundrede analyser i en række lande er den praktiske procedure siden 1980 gjort enkel og effektiv uden at kræve specialviden af deltagerne. Nu er usikkerhed ikke mere noget højst besværligt, men måske lederens mest nyttige potentiale i en mere og mere konkurrencebetonet verden.

Successiv princippet er et integreret ledelses- og beslutningsstøtteværktøj. Det kan sikre en betydelig øget realisme samt afgørende ny information i budgetter, tidsplaner og økonomianalyser. Det er specielt udviklet til at håndtere det moderne samfunds turbulens og stigende usikkerhed. Desuden er Successiv princippet bygget til de nye post-industrielle ledelsesformer.

Fremgangsmåden

Det er en systematisk fremgangsmåde til at klarlægge de forventede fremtidige økonomiske og andre resultater af større nye aktiviteter, planer, projekter, budgetter mv. med maksimal sikkerhed og informationsværdi og samtidigt med et minimum af arbejdsindsats.

Fremgangsmåden indledes med en brainstorming i en omhyggeligt sammensat analysegruppe. Potentielle usikkerhedsårsager bringes frem i lyset. De organiseres efter deres natur, hvorefter gruppen vurderer dem ved successivt at gå i detaljer på de afgørende delområder. Denne successive systematik fortsættes, indtil sagen er tilstrækkelig oplyst. I forbindelse med talvurderingen og talbehandlingen anvendes psykologiske erfaringer og moderne statistiske principper for at sikre realistiske resultater.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Successiv Princippet i få ord
Sikkerhed mod uforudsete overskridelser/forsinkelser, planlæg med sikkerhed & giv et dramatisk løft til både optimering og konsensus i projektgruppen.