Nye muligheder

Garanti mod uventede tab og overskridelser

Vi læser alt for ofte om betydelige overskridelser hos store projekter, både private og offentlige. De negative konsekvenser og følgeproblemer er betydelige. Ja, de kan koste virksomheder livet.

Det lyder måske utroligt, men blandt de flere hundrede projekter, som er analyseret korrekt efter dette princip gennem de seneste 25 år, er der ikke tilbagemeldt om et eneste svigt. En analyse af et fremtidigt slutresultat er naturligvis behæftet med usikkerhed. Analyseresultaterne viser derfor både resultatets middeltal og spredning. Det giver de projektansvarlige mulighed for frit at vælge et budget med en relevant sikkerhed mod overskridelse. I Norge, hvor princippet er særlig udbredt, budgetteres ofte med 80 % sikkerhed.

Ssom yderligere dokumentation kan det nævnes at store Norske offentlige projekter - siden de fra år 2000 anvendte disse principper - i 95 % af tilfældene - nemlig 22 ud af 23 - har overholdt deres budget. Der foreligger tilsvarende Dansk dokumentation. 

Tidsplaner med den valgte sikkerhed for rettidighed

Forsinkede tidsplaner fører normalt til en række økonomiske, kvalitetsmæssige og menneskelige problemer. En analyse af en tidsplan efter Successiv Princippet giver en korrekt middelværdi og tilsvarende spredning for sluttidspunktet. En sådan analyse gennemføres normalt af en udvalgt analysegruppe på to daglange sessioner. Blandt et stort antal korrekt gennemførte analyser gennem de seneste 25 år, er der endnu ikke forekommet et eneste svigt. Som sidegevinster identificeres en rangordnet liste over de mest lovende forbedringspotentialer. Desuden opnår analysegruppen et drastisk øget indblik i projektet og i medspillernes situation. Det sidste til gavn for teambuildingen.

En analyse kan med fordel gennemføres i en meget tidlig projektfase, da proceduren er meget robust overfor manglende detaildata.

Rentabilitetsprognoser med øget realisme

Successiv Princippet er også effektivt overfor rentabilitetsberegninger. Det hænger sammen med dets evne til en kontrolleret behandling af komplekse usikkerhedsforhold. Et af de første eksempler er den vellykkede analyse af rentabiliteten af det danske naturgasprogram for DONG. Rentabiliteten af Norske offshoreprojekter er et andet eksempel. Et nyere eksempel er den årlige opdatering af de svenske kernekraftværkers afgift til den fond, som skal betale for det nationale dekommisionerings-program. De nuværende kraftværkers levetid samt fremtidens realrente er blandt de mange usikkerhedsårsager i dette program, der er planlagt til at vare indtil omkring 2055.

En rangordnet liste over nye optimeringsmuligheder

En betydningsfuld sidegevinst af en analyse efter Successiv Princippet er en rangordnet liste over de mest lovende muligheder for en yderligere optimering af projektet. Flere af disse muligheder er ofte nye for projektledelsen. De hæver erfaringsmæssigt projektets værdi med 2 til 5 %.

En norsk entreprenør har brugt princippet intensivt i de senere år for at undgå tabsgivende ordrer. Det er lykkedes fuldt ud. Samtidigt har det siden kunne fremvise usædvalig høje overskud.

Tidsplanens mest lovende forceringsmuligheder i rangorden

En betydningsfuld sidegevinst af en tidsanalyse efter Successiv Princippet er en rangordnet liste over de mest lovende forceringsmuligheder. Flere af disse muligheder plejer at være nye for projektledelsen. De fremrykker erfaringsmæssigt projektets forventede slutdato betydeligt ligesom usikkerheden typisk mindskes.

Drastisk forøgelse af teambuildingen i projektgruppen

Når projektets nøglepersoner og andre kompetente deltagere har været sammen og beskæftiget sig med projektets usikkerhedsårsager i en eller et par daglange analysesessioner, øges deres indsigt i projektet i betydelig grad, ligesom de får en uvurderlig indsigt i de øvrige deltageres situation. Dette har vist sig at give et kraftigt løft til teambuildingen. 

Princippet er usædvanlig robust mod manglen på viden i de tidlige faser

Det kan være særlig gavnligt til at udføre sådanne analyser i de meget tidlige faser af et projekt. Proceduren er nemlig yderst robust selv uden tilstrækkelig detaljerede data. Dette gør det muligt at være mere proaktiv, hvor man kan udnytte den større frihed til at optimere situationen i god tid.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Nye og unikke muligheder med Successiv Princippet
Sikring mod uforudsete omkostninger & forsinkelser. Du kan planlægge med ønsket sikkerhed. Desuden et dramatisk løft til konsensus i projektgruppen.