Proaktiv styring af usikkerhed, trusler og muligheder

At kunne se ind i fremtiden

Det har altid været afgørende for ledere at kunne se ind i den nærmeste fremtid. Hvordan vil situationen udvikle sig? Hvilke nye strategiske alternativer skal der satses på? Er femårsplanen realistisk? Holder investeringsbudgettet? Vil salget give et overskud?, Bliver årets eller næste års bundlinje grøn? Hvis ikke, hvor kan der bedst rettes op på det? Bliver projektet forsinket? Skal omkostningerne reduceres eller skal der forceres eller og i så fald hvordan?

Et par ’fremtidsbriller’? 

Er man nærsynet og bilist, er et par briller uvurderlige. Et par ’fremtidsbriller’ for ledere synes ligeså uvurderlige som uopnåelige. Men relativt ubemærket findes de faktisk på markedet!

Ja – det er ingen spøg! 

Der er virkelig lykkedes at udvikle et sådant par ’fremtidsbriller’. Det er ingen spøg! Efter et intenst og mangeårigt Skandinavisk udviklingsarbejde i 1970’erne kom det på markedet omkring 1980. Det har siden da været grundigt afprøvet både teoretisk og i praksis overfor næsten alle typer og alle størrelser af opgaver. Fra prisen på et kontorbyggeri over store IT-tunge udviklingsprojekter til megaprojekter, der vindes i international konkurrence. Resultaterne har været en positiv overraskelse, selv for de største tilhængere. Det hænger naturligt sammen med, at det er det første af denne type ledelsesværktøjer, der er befriet for alvorlige metodesvagheder.

Mere konkret: 

Det er nu muligt for en leder på et tidligt tidspunkt og på kort tid at skaffe sig langt mere pålidelige oplysninger om en række fremtidige resultater og konsekvenser Det gælder både slutresultatet og ikke mindst viden om hvor de bedste optimeringsmuligheder ligger. Ledelsen kan derfor i tide gå aktivt ind i sagen, træffe de nødvendige justerende beslutninger, vælge det rette strategiske alternativ eller eventuelt stoppe i tide.

Usikkerhed som et positivt potentiale 

Usikkerheden kan nu anvendes som et aktivt redskab, og det er vel netop hvad man forstår ved ’proaktiv håndtering af usikkerhed’. Læs mere på denne hjemmeside.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Proaktiv styring af usikkerhed, trusler og muligheder
En tidlig men nøjagtig prognose af resultatet med en top ti liste over de vigtigste usikre områder giver mulighed for en mere proaktiv styring.