Dr. Techn. Steen Lichtenberg

Portræt af Steen Lichtenberg

L. har i en årrække, senest som docent, undervist og deltaget i udvikling på Danmarks tekniske Universitet indenfor området projektledelse/ projektøkonomi. Tidligere har Lichtenberg arbejdet en række år i byggeindustrien. 

L. har desuden i en række år deltaget aktivt i udviklingen af international, professionel projektledelse. Var bl.a. i perioden 1982-85 formand for International Project Management Association, IPMA. I 1975 var L. medstifter af og første formand for en tilsvarende dansk forening: "Foreningen for dansk projektledelse".

L. startede omkring 1970 udviklingen af en ny "generation" af ledelsesværktøjer, heriblandt det nu internationalt udbredte Successiv Princip til beslutningsstøtte, budgettering, planlægning, projektevaluering, mv.. Dette princip nyder international anerkendelse og har en udstrakt praktisk anvendelse. 

L. har deltaget i forskningssamarbejde på dette område med bl.a. Stanford og Berkeley universiteterne, M.I.T., samt med NTNU i Trondheim og andre førende europæiske og skandinaviske universiteter. L har i de senere år tillige samarbejdet om dette med en række førende ledere i private og offentlige virksomheder. 

L. har drevet en udstrakt publikationsvirksomhed (yderligere information) og har i en årrække medvirket ved en lang række professionelle kurser, gæsteforelæsninger, seminarer og kongresser. 

L. modtog i 1974 Dr. Techn. graden for en afhandling om projektplanlægning og modtog i 1986 Bryggeriforeningens guldmedalje for en indsats til gavn for dansk erhvervsliv. 1993: æresmedlem af International Project Management Association.


Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Steen Lichtenberg´s C/V
Dr. Techn. Steen Lichtenberg er en internationalt anerkendt projektledelsesautoritet, forsker og konsulent. Læs mere nedenfor.