Lidt om partnerne

Nogle omfattende netværk er bygget op omkring anvendelsen af Successiv Princippet og tilgrænsende værktøjer. Et af de mest ansete og aktive netværk er Futura International. Denne gruppe består af en halv snes management konsulenter i Nordeuropa, der har Successiv Princippet som et hovedværktøj. Gruppens medlemmer arbejder internationalt og i alle brancher med ad hoc opgaver og med implementering i klientorganisationerne. Gruppen disponerer over et IT system, der effektivt understøtter analyseprocessen og den tilhørende rapportering. For yderligere informationer, se www.futuraone.com.

Lichtenberg & Partners har indgået et strategisk samarbejde med Projektledelsesvirksomheden Mentorix. Samarbejdet drejer sig primært om arbejdet med Successiv Princippet, hvor Mentorix og Lichtenberg & Partners sammen løser opgaver baseret på Successiv princippet hos kunderne. Mentorix og Lichtenberg har blandt andre opgaver lige vundet en større og længerevarende opgave hos konsortiet Medic OUH, som er hovedarkitekter på at bygge Odense Universitets Hospital. Opgaven forventes færdig 2021. Se mere om Mentorix på www.mentorix.dk