Lichtenberg & Partners

Firmaet

Lichtenberg & Partners er en privat, uafhængig virksomhed, registreret som et ApS, der siden 1975 har udført managementrådgivning. Indehaveren, Steen Lichtenberg, var indtil sin død aktiv som seniorrådgiver.

Adresse, telefon mv.

Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †

Ydelser

Lichtenberg & Partners tilbyder primært en ny og længe savnet facet: En effektiv kvalitetssikring og optimeringsanalyse af budgetprognoser, tidsplaner og andet beslutningsgrundlag. Den kan gennemføres i tidlige stadier af planerne, inden de afgørende beslutninger træffes. Realismen eller træfsikkerheden er så stor, at den af brugere er kaldt en "videnskabelig krystalkugle". Desuden opnås en række nye optimeringsmuligheder.

Bredde

Virksomheden arbejder internationalt og i alle brancher, for både offentlige og private klienter.

Samarbejde

Lichtenberg & Partners er et centralt led i et netværk af andre internationalt arbejdende konsulenter omkring de samme unikke og internationalt anerkendte procedurer. Primært Successiv Princippet, i hvis udvikling Steen Lichtenberg har været ankermand.

Arbejdsform

Analysearbejdet gennemføres med en omhyggelig sammensat klientgruppe. Det har form af en strategisk situations eller projektevaluering integreret med en kommerciel eller økonomisk risikoanalyse. Udover en veldokumenteret realisme opnås informationer om de mest interessante effektiviseringsmuligheder, kritiske aspekter samt de mest afgørende sikringsbehov.

Dokumentation

Der eksisterer en omfattende dokumentation for resultaternes kvalitet.

Begrænsninger

Da der fokuseres på problemer og andre, til dels højst subjektive usikkerhedskilder, er det nødvendigt, at der eksisterer et moderne åbent ledelsesmiljø og et udpræget ønske om realisme.

Referencer

Der foreligger en lang række referencer fra private og offentlige klienter i og udenfor Skandinavien. På grund af den betydelige faglige bredde og et højt diskretionsbehov oplyses relevante referencer bedst efter nærmere aftale.

Medlemskaber

International Project Management Association, IPMA (æresmedlem)
Project Management Institute, PMI
Dansk Ingeniørforenings Managementsektion, IDA Management
Foreningen for Dansk Projektledelse (medstifter og første formand)

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Lichtenberg & Partners
Lichtenberg & Partners er et privat, uafhængigt managementkonsulentfirma, registreret som et ApS, der siden 1975 har udført managementrådgivning.