Artikler og papers

2016 Lichtenberg S.: ” Successful Control of Major Project Budgets”, Adm.Sci./Project Risk Management, www.mdpi.com/2076-3387/6/3/8/pdf (peer-reviewed open acces videnskabeligt paper om erfaringer med Successiv Princippet). Dette paper er genpubliceret af PMI i pmworldjournal.net, sep. 2016.

2015 Klakegg O.J. & Lichtenberg S.: “Successive Cost Estimation – Successful Budgeting of Major Projects”, IPMA 29th World Congress, Sep. 2015, Panama.

2014 Klakegg O.J. & Lichtenberg S.: ”Bedre kontrol med usikkerheden i projektplanlægning”, Projektbladet 2014-3, s. 38-40 (erfaringer med anvendelse af Successiv Princippet).

2000 Lichtenberg S.: ”Proactive management of uncertainty, using the Successive Principle”, opdateret håndbog, 334 s.. Kan bestilles online via ”Litteratur” / ”En praktisk håndbog” på denne hjemmeside .

1999 Berg P.(red.): Styring av Statslige Investeringer , rapport fra kommissionsarbejde, Finansdepartementet, Oslo. Den gav anledning til, at alle store Norske I 2013 dokumenteres det, at ambitionerne om 80 % budgetoverholdelse havde holdt (se lit. 2014).

1993 Klakegg O.J.: «Trinnvis processen» , Inst.f.Bygg- og anleggsdrift, NTNU, 1993. Norsk håndbog om Successiv Princippet.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Artikler og papers om Successiv Princippet
Vigtigste artikler og papers om Successiv princippet