Nogle ekspertudtalelser

Eksempler på ekspertudtalelser

  • En topleder har for spøg omdøbt Successiv Princippet til ‘the Successful Principle’ ved et internationalt brugerseminar.
  • I olieindustrien er princippet karakteriseret som “den perfekte fremgangsmåde til at lede vanskelige diskussioner frem til et meningsfyldt resultat”.
  • En kendt, nu afdød, Svensk topleder erklærede allerede for en del år siden, at princippet simpelthen var “intelligent kalkulering”.
  • På en international kongres om projektledelse i 1980´erne blev Successiv Princippet officielt annonceret som det muligvis største hidtidige fremskridt indenfor området.
  • En Svensk topleder fremhævede for en del år siden, at det var hans største faglige ahaoplevelse at lære Successiv Princippet at kende.
  • En amerikansk professor i projektledelse annoncerede for nogle år siden at ”the principle will be of significant interest for both General Managers and Project Managers”.
  • En ledelseskonsulent, som bl.a. arbejdede for den Canadiske regering udtalte: "I have never found an estimating technique as powerful and relatively simple to teach and implement as the Successive Principle. I’ve tried it both in small and large projects and found it more appropriate than other stochastic tools given valid data. The more I use it the fuller my appreciation of its flexibility and capability."
  • Blandt 150 papers ved en international managementkongres i USA, blev indlægget om Successiv Princippet som et af de få oversat til Japansk af en officiel udviklingskomité.


Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Ekspertudtalelser om Successiv Princippet
Bruger-feedback: overraskende nøjagtige prognoser & værdifulde bivirkninger, såsom potentialer i rangordnet rækkefølge og udpræget team-konsensus.