Generelle erfaringer

Dokumentation for resultaternes kvalitet stammer fra flere hundrede planer og projekter med et samlet volumen på et trecifret mia. beløb. De er gennemført siden 1980 uden tilbagemeldinger om budgetoverraskelser. Den typiske tilbagemelding er overraskelse over hvor tæt prognoserne har ligget på de senere, faktiske resultater. I det hele taget beretter en lang række private og offentlige virksomheder i og udenfor Skandinavien om et værdifuldt udbytte af deres anvendelse af Successiv princippet. Denne anvendelse går i nogle tilfælde helt tilbage til 1980.

Mange brugere sammenligner princippet med et scanningbillede af planer, overslag, budgetter, økonomiopstillinger, ol. eller med en kvalitetssikring af budgetter og planer. Dels på grund af det specifikke og realistiske billede af, hvordan det til sin tid vil gå med budgettet og dels på grund af den rangordnede liste over de mest interessante eksterne og interne usikkerhedsårsager. Disse er enten konkrete risikofaktorer eller skjulte muligheder, eller blot usikkerhedsårsager. Værdien af denne liste ligger i tide at kunne forebygge eller beskytte sig mod trusler og samtidig udnytte de positive muligheder for en øget konkurrencedygtighed, eller blot øget effektivitet.

Kontrol og optimering af store projekttidsplaner har været et særlig synligt anvendelsesområde. Projekter har ofte kunnet forceres ved at anvende analyseresultaterne til en effektiv opstramning.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Generelle erfaringer med Successiv princippet
Brugerfeedback: overraskende nøjagtige prognoser og værdifulde bivirkninger, såsom rangordnede potentialer, øget konsensus blandt teammedlemmer, osv.