Konkrete cases

Successiv princippet er en ny "generation" af management- og planlægningsværktøjer

Princippet integrerer strategiske analyser, budgetoverslag, tidsplaner, risikostyring, optimering og teambuilding. Man kan med dette princip opnå en hidtil uset nøjagtighed/realisme og operationel effektivitet - og ikke mindst opnå en betydelig øget produktivitet og konkurrenceevne. Anvendelsesmulighederne er nedenfor illustreret gennem eksempler.
Klik på overskrifterne for at læse de enkelte cases.