Successiv Princippet sikrede unikt byggeprojekt

Princippet sikrede et usædvanligt og unikt byggeprojekt mod overskridelser

I Oslo planlagde man en stor ”Multi-use hal” til koncerter, sportsbegivenheder mm (det nuværende Oslo Spektrum). Ifølge vinderen af arkitektkonkurrencen skulle den koste godt 300 mio. kr. I den følgende periode havde mange sportsgrene o.a. interessenter meldt sig, og det i forvejen teknologisk komplicerede projekt blev yderligere justeret for at imødekomme ønskerne.

Inden den afgørende beslutning om igangsætning viste en budgetkvalitetsanalyse med Successiv Princippet, at det nu ville koste 800 mio. kr. Samtidig fik man identificeret de afgørende optimeringsmuligheder. Kommunen og projektgruppen enedes om, at såfremt man kunne rationalisere projektet til under 600 mio. kr., ville det kunne accepteres. Det lykkedes at nå ned til en forventet pris på 530 mio. kr. (+/- ca. 70 mio. kr.). De 530 mio. kr. blev valgt som arbejdsbudget med 70 mio. kr. som reserve.

Byggeriet blev gennemført med Successiv Princippet som budgetopfølgningsværktøj og i øvrigt færdiggjort før planlagt tid. Det officielle byggeregnskab overholdt arbejdsbudgettet, endda med en mindre margin, så de allokerede reserver blev bevaret.

Ref.: www.byggai.se/mats/cm2/SuccessivePrinciple.ppt (se side 11 ff i dias showet)