Dekommisionering af svenske kernekraftværker og deres affald

Sverige unik med dekommisionering af kernekraftværker og deres affald

Sverige etablerede for en del år siden en fond, som de svenske kernekraftværker betaler en kwh-afgift til. Det er planlagt, at den skal kunne betale for den kommende dekommisionering af de nuværende værker og en sikker permanent håndtering af affaldet. Samtidigt kører et forskningsprogram med det formål at udvikle de tekniske løsninger (også betalt af fonden).

Der er usædvanlig mange usikkerhedsfaktorer i spil. Hvad kommer det til at koste? Hvilken teknologi finder man frem til? Hvor stor kapacitet bliver nødvendig? Hvor længe endnu vil værkerne køre og indbetale penge til fonden? Hvor længe får fonden lov til at lade de nuværende midler yngle? Og til hvilken realrente?

Sverige valgte for en række år siden at anvende Successiv Princippet løbende for at håndtere og opdatere dette komplicerede estimat på optimal måde.

Ref.: www.stralsakerhetsmyndigheten.se (søg efter Successiv, og vælg en relevant publikation)