Revisionskontrol mod økonomisk bedrag

Revisionskontrol mod økonomisk bedrag. En ny mulighed for bedre sikring

Nordisk Fjer sagen og tilsvarende kunne have været stoppet længe før de faktisk blev stoppet.

Det er sjældent og også unødvendigt at verificere alle aktiver, indtægter o.l. under en kontrol- eller revisionsproces. Men det er farligt konsekvent at tro på selv nok så fint og overbevisende brevpapir.

Hvis man i stedet for blot mere eller mindre ukritisk at regne med den officielle talværdi, anvender Successiv Princippet, hvor man med en relevant analysegruppe konsekvent identificerer usikkerhed eller trussel på betydningsfulde poster. For et aktiv, som står til 100 mio. kr., kunne et tredobbelt skøn (minimum, mest sandsynligt, maksimum) f.eks. se sådan ud: 10/100/110 mio. kr. Pessimistværdien vil, hvis den er tilstrækkelig stor i forhold til hele sagen, give en advarsel. Der vil typisk være en stærk ”20/80 % effekt”. Derfor vil det være oplagt at verificere om disse – typisk relativt få - aktiver faktisk eksisterer og har den angivne værdi.

Sverige oplevede for en del år siden en sag, som havde mange lighedspunkter med Nordisk Fjer sagen. Den blev opklaret og reorganiseret på tilfredsstillende måde ved en udstrakt anvendelse af Successiv Princippet.

Ref. efter nærmere aftale