Positiv effekt af innovativ planlægning inden tilbud

Successiv Princippet dokumenterede den positive effekt af innovativ planlægning inden tilbud

Efter et jordskælv i Nordafrika deltog et dansk entreprenørfirma i en international konkurrence om genopbygning. Denne del af genopbygningsprogrammet bestod i at levere 1000 enfamiliehuse klar til indflytning inden vinteren, hvilket var en ekstrem kort tidsfrist, med store dagbøder for overskridelser.

Firmaet planlagde denne hasteopgave innovativt. Der blev bl.a. lagt op til en vis uformel konkurrence mellem firmaets mindre underentreprenører, der hver skulle montere 100 huse. Der blev valgt en viceprojektleder. Desuden realiseredes en projektavis til de udsendtes pårørende, flotte T-shirts til de lokale medarbejdere etc.

Ved hjælp af Successiv Princippet kunne firmaet sikre sig, at den stramme tidsfrist kunne overholdes med de nye innovative tiltag og med en margin til uforudsete forsinkelser. Det blev følgelig ikke nødvendigt at indlægge midler til dagbøder i tilbuddet. Firmaet vandt opgaven og overholdt tidsfristen - i øvrigt som det eneste firma i hele genhusningsprogrammet.

Ref. efter nærmere aftale