En sjælden succes for to jernbaneprojekter

 15.  En sjælden succes for to jernbaneprojekter – som princippet medvirkede til

Successiv Princippet har i de senere år været anvendt intensivt i to komplicerede Skandinaviske jernbaneprojekter. Det ene holdt budget og tid.

 Det drejer sig om dobbeltsporet mellem København og Frederikssund, der blev gennemført for nogle år siden. Projektledelsen støttede sig fra start til slut af Successiv Princippet. Herved skaffede han sig til stadighed et realistisk overblik over de forventede slutomkostninger, og ikke mindst et tilsvarende overblik over de resterende risici og positive muligheder i rangorden. Disse informationer tillod en effektiv opfølgning og løbende kontrol med situationen i tid og omkostninger.

 Det andet drejer sig om ”Citytunnelen i Malmö”. Den er udført 2005-2010 og omfattede 17 km dobbelttunnel + 3 stationer, heraf to underjordiske. Bevillingen var på 9,5 mia. SEK. Projektlederen, Örjan Larsson, har anvendt Successiv Princippet til både budgetestimering og ikke mindst til indledende og løbende Risk Management. Den største risiko/succesfaktor, der blev identificeret i starten, var organisationen, herunder dens beslutningskraft. Et sådant projekt skal være helt selvstændigt og have fuld beslutningskompetence. Projektet afsluttedes ½ år tidligere end planlagt og betydelig billigere end bevilget. Yderligere management erfaringer kan ses i en folder, ”Resan mot Målet”, udgivet af Citytunnelen i 2010.