ESS, European Spallatation Source et EU forskningsprojekt

16. ESS, European Spallatation Source er et europæisk neutron-forskningsprojekt til 2 – 3 mia. EURO. Det opføres nu i Lund. Ledelsen anvender Successiv Princippet. Et af de største delprojekter gælder selve ”Neutron-kanonen”, der bliver verdens stærkeste. Projektlederen for dette delprojekt, Mats Lindroos, anvender ligeledes Successiv princippet. Han udtaler at det har været en ”øjenåbner” for ham i opstarten omkring den indledende planlægning og ikke mindst Risk Management funktionen med sit fokus på de positive muligheder. 

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Baneskellet 16
DK-2950 Vedbæk
Denmark
  • Tlf
  • +45 4586 1048
  • Mail
  • steen (a> lichtenberg.org


ESS, European Spallatation Source er et EU forskningsprojekt
ESS, European Spallatation Source er et europæisk neutron-forskningsprojekt i Lund til 2 – 3 mia. EURO. Ledelsen anvender Successiv Princippet.