ESS, European Spallatation Source et EU forskningsprojekt

16. ESS, European Spallatation Source er et europæisk neutron-forskningsprojekt til 2 – 3 mia. EURO. Det opføres nu i Lund. Ledelsen anvender Successiv Princippet. Et af de største delprojekter gælder selve ”Neutron-kanonen”, der bliver verdens stærkeste. Projektlederen for dette delprojekt, Mats Lindroos, anvender ligeledes Successiv princippet. Han udtaler at det har været en ”øjenåbner” for ham i opstarten omkring den indledende planlægning og ikke mindst Risk Management funktionen med sit fokus på de positive muligheder.