IT-projekter kan accelereres og blive færdige til tiden

Adskillige store IT projekter, hvor ledelsen har anvendt Successiv Princippet, er gennem årene gennemført uden forsinkelser. Princippet har endda kunnet medvirke til at bringe forsinkede projekter tilbage på sporet. Et sådant strategisk vigtigt projekt var midtvejs forsinket ca. ½ år. På dette tidspunkt blev der gennemført en analyse efter Successiv Princippet. Den bekræftede, at projektet måtte forvente at blive forsinket ½ år.

Men som en del af analyseresultat blev der identificeret følgende tre forceringstiltag:

  1. Tidligere og tættere kontakt med de fremtidige brugere.
  2. Disposition over en specifik nøgle-ressourceperson.
  3. Topledelsesaccept af en større prioritet for dette projekt.

En supplerende analyse viste, at disse tiltag kunne forventes at ville accelerere projektet til at blive afsluttet til planlagt tid. De tre tiltag blev godkendt af topledelsen og realiseret og projektet blev færdigt til planlagt tid.

Ref. efter nærmere aftale