Spring forbi konkurrenterne i store internationale udbud

Hvordan kan man springe forbi konkurrenterne i store internationale udbud?

En skandinavisk virksomhed deltog i en stor international udbudsrunde i hård konkurrence med anvendelse af Successiv Princippet. Efter første budrunde foreslog virksomheden den udenlandske udbyder en variant af projektet. Udbyder accepterede denne variant og bad alle de bydende om en ny pris.

Virksomheden var med Successiv Princippet i stand til på ganske kort tid at nå til en ny kvalificeret pris. De gik til udbyder med den og da konkurrenterne langt senere kom med deres nye priser, var vores virksomhed allerede langt inde i kontraktforhandlinger med udbyder.

Ref. efter nærmere aftale