Successiv Princippet afslørede en lovlig stor usikkerhed

En byggeudvikler kunne trække sig i tide før krisen, takket være princippet

En norsk byggeudvikler planlagde et større prestigebyggeri vest for Oslo kort før forrige krise.

En analyse af rentabiliteten efter Successiv Princippet afslørede en lovlig stor usikkerhed i forhold til fortjenesten. Der blev bl.a. identificeret en trussel for lavere salgspriser af boligerne.

Virksomheden valgte at reorganisere projektet med henblik på en større fortjeneste. Et par år senere blev det reorganiserede byggeprojekt igen analyseret. Omkostningerne var ganske vist som planlagt blevet reduceret en del. Men truslen for lavere salgspriser var til gengæld vokset. Der var derfor stadig et for dårlig forhold mellem fortjeneste og trussel.

Virksomheden henlagde derfor projektet og sparede sig for et betydeligt tab, idet der kort efter indtrådte en kraftig byggekrise i Oslo området.

Ref. efter nærmere aftale