Verdens første mobiltelefon skyldes Successiv Princippet

Virksomheden fandt det kommende vinder-produkt blandt de mange udviklingsopgaver

En international virksomhed havde alt for mange projekter i udviklingsafdelingens pipeline.

I en gruppesession vurderedes de enkelte projekters økonomiske potentiale i forhold til det forventede behov af de knappe udviklingsressourcer. Successiv Princippet muliggør at lave sådanne højst usikre vurderinger på en kvalificeret måde.

Et projekt langt nede på prioritetslisten viste sig som en potentiel vinder. Det fik derfor høj prioritet og blev senere til virksomhedens (L M Ericssons) hidtil største kommercielle succes, nemlig verdens første mobiltelefon.

Ref. efter nærmere aftale