Nuklear dekommisionering med brug af Successiv Princippet

Nedlæggelse af ældre atomkraftværker, inkl. håndtering af affaldet samt andre nukleare anlæg, hører til verdens største og mest komplicerede programmer. Sverige har i mere end et årti arbejdet systematisk med et sådant program og støttet sig til disse principper. For nylig har både det internationale atom agentur i Wien, !AEA, og det japanske nationale agentur vist interesse for disse principper. Desuden har regeringsrådgivere i USA opfordret det amerikanske nukleare agentur til det samme.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

Lichtenberg & Partners
Baneskellet 16
DK-2950 Vedbæk
Denmark
  • Tlf
  • +45 4586 1048
  • Mail
  • steen (a> lichtenberg.org


Nuklear dekommisionering med brug af Successiv Princippet
Nedlæggelse af ældre atomkraftværker og håndtering af affaldet samt andre nukleare anlæg, hører til verdens største og mest komplicerede programmer.