Hvordan arbejder vi

Det praktiske samarbejde om opgaveløsninger

Klientens behov og prioriteter bliver først omhyggelig klarlagt som basis for en opgavebeskrivelse med budget. Centralt i opgaveløsningen er etablering af en analysegruppe. Den sammensættes omhyggeligt med klienten med relevante interne nøglepersoner suppleret med enkelte eksterne personer. Da vi hyppigt arbejder som facilitatorer for tilsvarende internationale analysegrupper findes et stort netværk af specialister, som vi kan trække på når det er relevant.

En intensiv overførsel af knowhow foregår under opgaveløsningen. Dette lettes af at proceduren er helt åben. Denne knowhow overførsel fungerer som en væsentlig del af en implementeringsproces. Erfaringer fra adskillig hundrede opgaver sikrer effektive analysesessioner, der normalt forløber over meget kort tid. De grundlæggende analyseresultater foreligger umiddelbart efter sidste analysesession.

Der er her typisk tale om meget følsomme informationer. Men vi har en mangeårig rutine i at håndtere sådanne på en professionel måde, bl.a. efter at have arbejdet for forsvaret i tre lande.

Samarbejde med netværk

Der er opbygget et internationalt netværk af konsulenter med erfaring i anvendelse af Successiv Princippet. I internationale projekter og andre mere komplekse tilfælde er det derfor muligt at inddrage en relevant ekspertise i form af en supplerende analysefacilitator.

Det dominerende netværk af denne type er Futura International gruppen, der omfatter en halv snes konsulenter i Skandinavien og Storbritannien. De ejer og forhandler bl.a. et veletableret IT støttesystem til disse analyser. Desuden organiserer de årlige brugerseminarer. Der henvises til deres hjemmeside: www.futuraone.com.

Lichtenberg & Partners deltager tillige i et større netværk omkring Successiv Princippet – eller Lichtenberg´s Princip som det også kaldes. Dette består af ledere og andre nøglepersoner i virksomheder og organisationer samt konsulenter, der selv arbejder med eller har haft afgørende nytte af at anvende princippet.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Arbejdsformen i Lichtenberg/Successiv metoden
Ad hoc-opgaver og implementering gennemføres ved hjælp af vores internationale netværk af erfarne seniorkonsulenter. Dette har hidtil sikret succes.