Fordele og begrænsninger

Nye fordele

Successiv Princippets styrke hviler på følgende forhold:

 1. Princippet håndterer turbulens og usikkerhed fra ydre vilkår systematisk og på en videnskabelig sund måde.
 2. Det inkluderer alle forhold, der kan være væsentlige for resultatet, idet det integrerer subjektive og objektive forhold på en logisk og systematisk måde.
 3. Under løsningsprocessen fokuseres løbende og konsekvent på netop de områder, der rummer det største potentiale eller trussel.
 4. Der arbejdes i analysegrupper med fuld udnyttelse af alle menneskelige evner og gruppesynergi.
 5. Neutralitet i de faglige skøn sikres gennem en særligt udviklet evalueringsteknik.
 6. Med hjælp fra internationale topledere og andre nøglepersoner i offentlig og privat virksomhed er der skabt et sæt praktisk anvendelige og pålidelige procedurer, gennemprøvet over årtier.

Brugerne af Successiv Princippet nævner bl.a. følgende fordele:

 • Beslutninger kan nu bygge på en kraftigt forøget pålidelighed af konsekvensberegninger af budgetforslag, økonomianalyser, tidsplaner mv.
 • Konkurrencedygtigheden forbedres ved optimeringstiltag baseret på ny, rangordnet information om såvel optimeringspotentialer som behov for beskyttelse mod trusler.
 • Der opnås en bedre udnyttelse og synergieffekt af de deltagende nøglepersoners viden, erfaring og kreativitet.
 • Endelig en reduktion af uplanlagte tab, der i betydelig grad skærper konkurrenceevnen.
 • Man kan i meget høj grad sikre sig mod overskridelser af budgetter og deadlines, herunder gennemføre forceringer og/eller besparelser.

Yderligere sidegevinster

 • Proceduren rummer ingen ’ 'black boxes'. Den er relativ simpel og ligetil i praktisk brug, præget af ’sund fornuft’.
 • Resultaterne er tilgængelige umiddelbart efter de normalt to dages analysesessioner.
 • Der opnås en udpræget konsensus omkring resultatet blandt deltagerne i analysegruppen.
 • Ledelsen får et kraftigt forbedret overblik over situationen.
 • Der opnås en større forståelse af sagens natur, dens styrke og svagheder, ligesom deltagerne opnår en øget gensidig forståelse for hinandens roller og situation.

Alt i alt en mere fokuseret ledelse.

Begrænsninger

Der er dog nogle begrænsninger ved anvendelsen af Successiv princippet, som kan være afgørende:

 • Den kan således kun nyttiggøres i organisationer med en moderne ledelse


Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Fordele og begrænsninger
Successiv Princippet giver en række afgørende fordele for projekter og for virksomheden som helhed. Men det rummer også begrænsninger. Se nedenfor.