Proceduren, kort

Proceduren arbejder efter følgende mønster.

  1. Der etableres en velegnet, bred, afbalanceret og kompetent analysegruppe. I de følgende gruppesessioner udnyttes deltagernes samlede kompetence og erfaring, intuition og inspiration og ikke mindst gruppesynergi. Kort sagt hele den indvendige del af hovedet på alle deltagerne. Indledningsvis skabes enighed i gruppen om udgangspunktet, målet og den konkrete analyseprocedure.
  2. Gruppen identificerer først frit alle mulige usikkerhedskilder uden tabuer gennem en brainstorming proces. Derpå organiseres og beskrives de efter særlige regler i et mindre antal uafhængige hovedgrupper.
  3. Gruppen foretager nu de nødvendige subjektive talvurderinger, idet man undgår ensidig optimisme og andre faldgruber. Der anvendes et videnskabeligt udviklet sæt regler for at undgå systematiske fejl i disse talvurderinger.
  4. De statistiske beregninger af det første resultat gennemføres uden at overtræde usikkerhedens naturlove (den Bayeske statistiske teori). Det er her lykkedes at finde en ny fremgangsmåde, der er både enkel og tilstrækkelig korrekt.
  5. Dette første resultat viser en top ti liste over de største lokale usikkerhedsårsager. Der arbejdes nu systematisk top-down fra dette overordnede billede. Områderne med de største usikkerheder søges successivt specificeret eller på anden måde yderligere afklaret. Efter hvert sådant successivt trin opdateres den nævnte top ti liste. Den er da vejledende for valg af det følgende afklaringstrin. Den kendte 20-80 regel er meget stærk i denne situation. Det kræver derfor typisk kun relativt få trin før alle de dominerende usikkerhedsårsager er behandlet. Dette gør analysearbejdet praktisk overkommeligt og samtidig overskueligt.

Ud fra disse principper er der udviklet et antal praktiske procedurer til brug i forskellige praktiske situationer. For en mere uddybende beskrivelse af disse procedurer henvises til en artikel fra tidsskriftet Dansk Projektledelse eller til den praktiske håndbog.

Steen Lichtenberg

Dr. Steen Lichtenberg

1930 - 2019 †
Proceduren, ultrakort om Lichtenberg metoden
Brainstorming-resultater i en analysegruppe følges af en effektiv håndtering & vurdering. I en top-down proces bliver usikkerheden optimalt minimeret.